Fundacja Pomóżmy Dzieciom

Fundacja Pomóżmy Dzieciom

organizacja pożytku publicznego KRS 0000130515

Fundacja została założona przez Agnieszkę Dydycz w 1998 roku i od tej pory działa nieprzerwanie. Pomaga dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, umożliwiamy im rozwój duchowy i intelektualny. Dzięki Fundacji ponad 2000 dzieci i ich rodzin otrzymuje regularne wsparcie. 

Jesteśmy niewielką prywatną organizacją charytatywną i wszystkie funkcje sprawowane są honorowo, bez wynagrodzenia. Ponosimy jedynie podstawowe minimalne koszty jak obsługa księgowa, czy domeny internetowe, dzięki czemu ponad 95% zebranych środków przeznaczamy na pomoc dzieciom. Fundacja działa poprzez udzielanie wsparcia finansowego placówkom, które na co dzień zajmują się opieką nad dziećmi. Pracujemy ze świetlicami i ogniskami wychowawczymi i domami pomocy społecznej. Dzięki naszej pomocy, ich podopieczni mają nie tylko radośniejsze dzieciństwo, ale i wyrównane szanse startu w dorosłość. Sponsorujemy stypendia naukowe oraz dydaktyczno-terapeutyczne, dofinansowujemy wypoczynek, aby dzieci także na wakacje wyjechały razem. Wsparliśmy odbudowę górskiej szkoły w Nepalu, zniszczonej przez trzęsienie ziemi. Dzięki nam dzieci mogły znowu podjąć naukę, a przede wszystkim odzyskać nadzieję i poczucie normalności. W miarę możliwości, finansujemy również zakup sprzętu medycznego dla noworodków, doposażamy ochotnicze straże pożarne w pediatryczne deski ortopedyczne, niezbędne do ratowania życia i zdrowia dzieci - ofiar wypadków drogowych. Dzięki nam już ponad 50 małych desek znalazło się na wyposażeniu ratowników z OSP, a młodzieżowe drużyny mogą uczyć się pomagania. Pomagamy także podczas pandemii. Pomagajcie razem z nami - pomaganie jest bardzo przyjemne! 

Wesprzyj nas darowizną lub 1% podatku:
Fundacja Pomóżmy Dzieciom

KRS 0000130515
Konto 06 1030 1508 0000 0005 0125 9004
Tytułem: darowizna na cele statutowe

how to build a website